7desiatsedem divov 7 kontinentov

10.36 

Výraz “div sveta” skrýva vždy niečo nenapodobiteľné, zvláštne, ojedinelé, skutočnú zriedkavosť – takú, z ktorej existuje len jedna jediná, priestorovo a občas aj časovo Ďaleko, možno len v legendách alebo v rozprávkach až za sedmoro horami… Od roku 1978 UNESCO, vzdelávacia a kultúrna organizácia OSN, na základe rozvoja členských štátov podľa prísneho systému podmienok každoročne pripíše do zoznamu “spoločný poklad celého ľudstva” kultúrne a prírodné dedičstvá považované za zachovaniahodné pre budúcnosť. Na Zozname svetového dedičstva v roku 2007 figurovalo už viac než 850 “divov” – rad sa ročne rozšíri o 20 až 30 nových položiek. V našom výbere sme sa snažili, aby popri týchto svetoznámych, aj do zoznamu svetového dedičstva zapísaných hodnotách – samozrejme bez klasifikácie a požiadavky na úplnosť – figurovalo niekoľko aj menej známych „ukrytých pokladov“, takže Vám predstavíme aj zriedkavé prírodné útvary, zvláštne stavebné zaujímavosti, ako aj niekoľko etník so zanikajúcou kultúrou. Naša zostava sa vyhotovovala s tým neutajovaným zámerom a nádejou, aby sme prispeli k predstaveniu a zachovaniu týchto spoločných pokladov a aby aj Čitateľ dostal chuť na vytvorenie vlastného „zoznamu divov“.
Viac info

Vydavateľstvo: EX book