Angličtina pro jazykové školy I.

14.95 

Nové, upravené a rozšířené vydání s klíčem. Učebnice je určena začátečníkům a svou koncepcí je vhodná i pro samouky. Text je rozdělen do 16 lekcí a všechny (až na tři opakovací) se skládají ze čtyř částí. První část obsahuje základní texty pojednávající o běžném životě, druhá dialogy. Třetí část se zabývá fonetikou, to znamená výslovností hlásek, intonací a rytmem. Čtvrtá část rozvíjí jazykové dovednosti, tj. poslech, konverzaci, čtení a psaní. Velký důraz autoři kladou na rovnoměrné rozvíjení všech jazykových dovedností, na rozvíjení slovní zásoby, mluvnice i fonetiky, ale také na opakování probírané látky. Slovní zásoba je vybrána záměrně tak, aby si uživatelé učebnice osvojili fráze potřebné v běžných životních situacích. Nácvik mluvnice pojali komunikativně, to znamená formou rozhovorů, což vede k praktickému zvládnutí jazyka. Co je ponecháno z předešlého vydání – srozumitelný výklad mluvnice na české bázi – rodina Prokopova, která se stala symbolem úspěšné a stále žádané učebnice. Co je změněno – učebnice má nové ilustrace a novou grafickou úpravu – základní texty a dialogy jsou aktualizovány – většina cvičení dostala komunikativní charakter – fonetická cvičení jsou podstatně a systematickým způsobem rozšířena – učebnice obsahuje soubor poslechových cvičení a jejich přepis – učebnice rozvíjí další jazykové dovednosti kromě poslechu, tj. konverzaci, čtení a psaní – do učebnice je zařazen přehled probrané gramatiky a kontrolní testy – klíč se stal součástí učebnice. Učebnici doplňuje CD se zvukovou nahrávkou textů a cvičení označených symbolem pro poslech. Zvládnutí prvního dílu učebnice vede podle kritérií stanovených společným evropským referenčním rámcem k dosažení stupně A2, s přesahem do úrovně B1 v některých dovednostech.
Viac info

Vydavateľstvo: Fortuna JUDr. František Talián