Antibiotika v klinické praxi

22.34 

Monografie se zaměřuje na racionální a bezpečné používání antibiotik, základním cílem probírané problematiky je zdůraznit klinicky podstatné informace, protože nesprávné nakládání s antibiotiky má mnoho závažných nežádoucích důsledků. První – obecná – část probírá základy antibiotické terapie a je napsána z pohledu klinika, obsahuje tedy pouze stručné a klinicky relevantní informace. Druhá – speciální – část mapuje běžně používané skupiny antibiotik. Každá kapitola začíná přehledem nejdůležitějších zástupců dané antibiotické třídy, pokračuje shrnutím podstatných informací, uvádí historické a etymologické souvislosti, údaje o klasifikaci, mechanismech účinku a rezistence a přehledy antibakteriálního spektra účinku a výskytu rezistence u klinicky důležitých bakterií. U jednotlivých léčiv jsou popsány klinicky nejdůležitější nežádoucí účinky a lékové interakce a nechybějí ani typické dávky pro dospělé pacienty. Třetí – klinická – část knihy je zaměřena na správné použití antibiotik v klinické praxi, tj. na principy antibiotické terapie, diferenciální diagnostiku, odlišení infekční a neinfekční etiologie onemocnění, základní principy správné mikrobiologické diagnostiky, urgentní antibiotickou terapii u život ohrožujících infekcí, faktory pacienta, které je nutné znát pro správnou indikaci antibiotické léčby. Velká pozornost je věnována nežádoucím účinkům antibiotik, adekvátní délce antibiotické léčby a v závěru »tipům a trikům pro klinickou praxi« ve formě otázek a odpovědí. OBSAH: Předmluva * Co jsou to antibiotika? * Přehled nejčastějších patogenních bakterií * Mechanismy účinku antibiotik * Rezistence na antibiotika * Farmakologie antibiotik * Co-trimoxazol * Peniciliny * Peniciliny s inhibitory beta-laktamáz * Cefalosporiny * Karbapenemy * Monobaktamy * Glykopeptidy * Lipoglykopeptidy * Lipopeptidy * Polymyxiny * Aminoglykosidy * Fluorochinolony * Makrolidy * Linkosamidy * Tetracykliny a glycylcykliny * Oxazolidinony * Chloramphenicol * Nitroimidazoly * Nitrofurany * Rifamyciny * Fosfomycin * Fidaxomicin * Principy antibiotické terapie * Diferenciální diagnostika * Mikrobiologická diagnostika * Urgentní antibiotická terapie * Empirická antibiotická terapie * Faktory pacienta * Nežádoucí účinky antibiotik * Úprava antibiotické terapie * Délka antibiotické terapie * Tipy a triky do klinické praxe * Poděkování * Summary * Literatura * Zkratky * Rejstřík
Viac info

Vydavateľstvo: Galén