Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku

20.90 

Cieľom publikácie je oboznámiť čitateľa s jednotlivými druhmi FIDIC zmluvných podmienok, ich úpravou jednotlivých fáz potrebných pre zhotovenie diela.
Viac info

Vydavateľstvo: Iura Edition