Bata – The Business Miracle

18.91 

V predkladanej publikácii v anglickom jazyku prináša autor jednak históriu slávnej rodinnej firmy Tomáša Baťu, jej vznik a rozvoj pred prvou svetovou vojnou a po nej a tiež oboznamuje čitateľa s Baťovou vlastnou sústavou riadenia, ako progresívneho systému podnikateľského manažmentu, v mnohých ohľadoch zaujímavého i dnes. Autor si všíma Baťov manažérsky talent, sociálne cítenie a netradičné, až unikátne zladenie vlastných záujmov a potrieb spoločnosti a tiež aktivity tohto nesporne zaujímavého podnikateľa v komunálnej politike.
Viac info

Vydavateľstvo: Marada Capital Services, a.s.