Bohuslav Tablic / Poezye

16.15 

Edícia štyroch zväzkov Poezyí Bohuslava Tablica je z aspektu slovenskej textológie i literárnej histórie jedinečným edičným počinom, ktorým splácame dlh voči jednému zo zakladateľov modernej sloven­skej poézie a zároveň zapĺňame biele miesto na mape sprístupňovania textov autorov slovenskej literatúry tvoriacich na prelome 18. a 19. storočia. Po publikovaní niekoľkých básnických textov v rôznych antológiách ide o prvú komplexnú printovú podobu Tablicových zbierok od ich prvého vydania z rokov 1806 -1812. Pri príležitosti 250. výročia básnikovho narodenia Lenka Rišková pripomína, že cieľom edície je v prvom rade tlačené sprístupnenie Tablicovej básnickej produkcie. Odkrýva genézu rozličných povrchných a opakujúcich sa negatívnych súdov, ktoré sa desaťročiami zakonzervovali v slovenskej literárnej histórii ako interpretačné klišé. Na viacerých miestach sugeruje potrebu narušiť pretrvávajúce didakticko-osvetové stereotypy vnímania slovenskej literatúry 19. storočia.
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV