Božské partnerstvo

14.25 

Kniha je o vzťahoch, o vašom vzťahu k vonkajšiemu svetu k ostatným ľuďom a vašemu partnerovi ale taktiež o tom, aký vzťah máte sami k sebe, a tiež k Vaším mužským a ženským energiám. Autor skúma a odhaľuje energetickú dynamiku našich najbližších vzťahov. Celé knihy boli napísané a zasvätené bádaniu alebo preskúmaniu jedného alebo viacerých aspektov dynamiky vzťahov. Cieľom tejto knihy je zlúčiť niektoré z týchto učení do jedného základného prístupu a na tomto základe vybudovať nosnú kostru, ktorá vám pomôže prehĺbiť váš vzťah k sebe a k vášmu partnerovi. V knihe sa čitateľ okrem iného dozvie: – o procese vývoja ľudských vzťahov cez fyzické, emocionálne, mentálne a duchovné dimenzie – o prejavoch a kvalitách mužských a ženských energií v partnerstve a vzťahoch – ako dosiahnuť rovnováhu zdravých mužských a ženských energií vo vzťahu k partnerovi a k sebe samému – o poraneniach nadobudnutých počas vývoja, ich dopade na partnerstvo a spôsobe ich liečenia – o elementáloch – emocionálno-myšlienkových formách a ich vývojových štádiách – o povahe čakrového systému čo vlastne čakry sú, prečo sú dôležité v našom vývoji a pri liečení – o polaritách a energetických výmenách v čakrách, o cvičeniach a meditáciach – o modernom výskume a liečení na diaľku – aké sú bloky energetickej výmeny medzi partnermi a spôsobe odblokovávania a liečenia vzorcov poranení v partnerstvách
Viac info

Vydavateľstvo: Pagoda