Bratislavské konfrontácie

62.70 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Publikácia Bratislavské Konfrontácie je venovaná aktivitám vtedy mladých výtvarníkov, ktorí na zaciatku 60- tych rokov 20. storocia vstúpili na slovenskú výtvarnú scénu. Klúcovými osobnostami tohto neformálneho združenia boli M.Cunderlík, R. Fila, J. Jankovic, J. Kociš, E. Ovcácek a M. Urbásek. Na niektorých neverejných a neskôr verejných výstavách sa zúcastnili aj A. Dobošová, M. Haberernová, D. Kocišová, A. Miertušová, P. Manka, A. Rudavský a D. Valocký. Ich výstavy a tvorba – zamerané na nefiguratívne, abstraktné umenie – predstavujú vo vývine slovenského výtvarného umenia jeden z najvýznamnejších zlomov k autentickému výtvarnému prejavu. Tým sa clenovia tohto neformálneho združenia zaradili do širšieho stredoeurópskeho výtvarného pohybu v tomto období. Cielom publikácie Bratislavské Konfrontácie je priblížit, po 50 rokoch od ich prvej výstavy, dobovú tvorbu výtvarníkov tohto zoskupenia, ktorí sa neskôr stali významnými predstavitelmi slovenského výtvarného umenia v druhej polovici 20. storocia. Výtvarné diela, ktoré vytvorili v 60-tych rokoch sú kunsthistoricky vysoko hodnotené a zberatelsky velmi žiadané. Publikácia pozostáva z odborných textov oboch autorov, spolu s dobovými textami a fotografiami, z profilov umelcov a obrazovú prílohu s dielami autorov. Celkovo je v publikácii reprodukovaných okolo 300 výtvarných diel.
Viac info

Vydavateľstvo: Petum