Budhistická kniha o láske

10.26 

Láma Ole Nydahl pôsobivo popisuje to, čo odporúčal Buddha – aby partnerstvo prinášalo šťastie partnerom a ich okoliu. Buddha učí, že sami vytvárame terajšie životné situácie a máme nekonečne veľa možností, ako ich meniť a tvoriť. Láska a partnerstvo sú chápané ako základ pre rast a rozvoj a súčasne ako možnosť, ako prekonávať svoje osobné obmedzenia až do ich úplného odstránenia.
Viac info

Vydavateľstvo: Spoločnosť buddhizmu diamantovej cesty