Buk a bukové ekosystémy Slovenska

22.80 

Prvá slovenská syntéza o buku a bukových ekosystémoch, na ktorej sa podieľalo 50 odborníkov zo Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl, prináša komplexne informácie o vzťahoch medzi bukom a abiotickým a biotickým prostredím v lesných ekosystémoch a ich jednotlivých zložkách. Každá z 29 kapitol obsahuje aj zhrnutie v anglickom jazyku.
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV