Celok je jednoduchši ako jeho časť

11.40 

Publikácia je súborom portrétov a štúdií venovaných histórii prírodných vied. Ohromujúca je šírka autorovho záberu – od dejín filozofie cez matematiku, fyziku, astronómiu, rozmanité odbory chémie až po chemickú technológiu a využitie vedy v praxi. Pre každého, kto sa zaujíma o vývoj prírodných vied v posledných štyroch storočiach, bude kniha neoceniteľným prameňom poznania. Publikácia vychádza v edícii Svet vedy.
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV