Cestovný lexikón Slovenskej republiky 2018/2019

19.00 

Jubilejné 20. vydanie ročenky venuje pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR osobitnú pozornosť významným dejinným udalostiam a osobnostiam (M. R. Štefánik, D. S. Jurkovič). Publikácia má viacero príspevkov pod jednotným mottom Spoločné storočie. Upozorňuje na unikátne pamiatky v Zozname svetového dedičstva UNESCO a raritné zbierky svetového významu Univerzitnej knižnice v Bratislave, vyzdvihuje dôležitosť ochrany prírody a krajiny. Prináša tiež ako novinku k rastúcemu záujmu o vojenský turizmus základné informácie o pamätných miestach významných bojov a bitiek na našom území. Mapuje slovenské možnosti pútnických miest a venuje pozornosť aj montánnemu turizmu a geoturizmu.
Viac info

Vydavateľstvo: Astor Slovakia