Čítačka mysle

11.40 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Dajú sa čítať myšlienky? Je veda tak ďaleko, že ľudstvu predostrie nový nástroj liečby? Sme na to pripravení? Nestane sa výdobytok vedy novým prostriedkom manipulácie, mocenských ťažení a egoistických súperení? Ako to ovplyvní lásku dvoch ľudí? Čo sa stane s medziľudskými vzťahmi? A akú úlohu v tom všetkom zohráva uvedomelosť človeka? Čo všetko dokáže Čítačka mysle? Príbeh sa odohráva na základe skutočných udalostí, ktoré prvotne súvisia s prístrojom KEM, liečebným fenoménom, ktorý skutočne existuje, len pod iným názvom, až sa vyvinie smerom do blízkej budúcnosti… Kde je rozdiel medzi realitou a tým, čo sa môže skutočne stať?
Viac info

Vydavateľstvo: GC s.r.o.