Daniel Stein, tlmočník

14.20 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Román v listoch, zápisoch a denníkoch o Židovi Danielovi, ktorý sa narodil v Poľsku a počas druhej svetovej vojny prežil čas vraždenia Židov, o putovaní ducha v šere sveta, o tom, ako každý hľadá a nadchádza svetlo okolo seba a v sebe. O karmelitánovi Danielovi, človeku, ktorý do posledného dňa svojho života bol človekom milosrdnosti. Na jeden raz stačí prečítať štyri – päť dokumentov, odložiť knihu, popremýšľať nad prečítaným… a na druhý raz spoznať iný pohľad či nečakaný vývoj udalosti.
Viac info

Vydavateľstvo: Slovart