Daňové a mzdové zákony 2019 – po novele + dane a odvody

11.69 

Zákony a novely zákonov k 1.1.2019. Publikácia je doplnená o odvody poistného od 1. 1. 2019 pre jednotlivé kategórie poistencov. Daňové a mzdové zákony 2019 – po novele obsahujú: – Zákonník práce po poslednej novele – mzdy – Zákon o sociálnom poistení – dávky – Zákon o zdravotnom poistení – odvody – Zákon o účtovníctve – postupy účtovania – Zákon o dani z príjmov – Zákon o dani z pridanej hodnoty – Odvody poistného od 1. 1. 2019 pre jednotlivé kategórie poistencov. Publikácia je určená personalistom, mzdovým účtovníkom, živnostníkom, podnikateľom, zamestnávateľom. Prehľad aktuálnych zmien platných pre rok 2019.
Viac info

Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.