Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2019

Vypredané !!!

Nie každý náklad, ktorý súvisí s podnikaním, zákon o dani z príjmov posudzuje ako daňovo uznaný. Práve preto naša publikácia obsahuje aj výdavky nedaňové. Encyklopédia výdavkom v abecednom poradí s príkladmi obsahuje niekoľkých kapitol podľa abecedne rozdelených hesiel, ktoré sa týkajú daňových a nedaňových výdavkov podnikateľa a daňových a nedaňových výdavkov zamestnávateľa. Všetky heslá sú spracované na základe aktuálneho právneho stavu vždy k 1. januáru 2019. Okrem jednotlivých vysvetlení uplatniteľnosti nákladov, obsahuje každá kapitola vymedzenie daňových a nedaňových výdavkov nielen z pohľadu dane z príjmov, ale i z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty, jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a obohatená je riešením prípadov, ku ktorým môže dôjsť v praxi. Na konci publikácie prinášame slovník odborných pojmov, ktorý pomôže zorientovať sa v spleti cudzích výrazov. Daňové a nedaňové výdavky 2019 obsahujú: – Abecedne zoradené daňové a nedaňové výdavky s príkladmi – Slovník pojmov Publikácia prináša výdavky z pohľadu ZDP, DPH, PÚ a JÚ u podnikateľa a zamestnávateľa.
Viac info

Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.