Dobrý biznis

11.39 

Zodpovedné podnikanie (Corporate Social Responsibility) sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou biznis stratégie firiem. Často však ide o iniciatívu, ktorá je síce dobre mienená, ale nie celkom dôsledne premyslená a jej výsledky nie sú takým prínosom pr e komunitu a samotnú firmu, akým by mohli byť. CSR aktivity pritom ponúkajú možnosť získať výrazné konkurenčné výhody, ale iba v prípade, ak sú zosúladené so strategickými cieľmi spoločnosti a správne odkomunikované do vnútra firmy i navonok. Kniha D obrý biznis ponúka návod na to, ako formulovať a uskutočňovať CSR iniciatívy tak, aby priniesli čo najväčšie benefity obom stranám firme i komunite.
Viac info

Vydavateľstvo: Eastone Books