Dožinkový veniec pre kňažnú

14.44 

V 19. storočí populárnou zábavou v slovenských dedinách, tiež v hornonitrianskej obci Brodzany, boli dožinky. V Brodzanoch sa zúčastňovala na nich celá obec aj majitelia panstva, príslušníci šľachtických rodín Friesenhofovcov a Oldenburgovcov a ich hostia. Majiteľka brodzianskeho kaštieľa kňažná Natália Oldenburgová, pri tejto príležitosti s deťmi aj hosťami v ľudovom kroji, dostávala pri speve slovenských ľudových piesní a tanca od svojich Slovákov bohatý dožinkový veniec. Dožinkové vence, ktoré si kňažná odkladala na hrade Babylon, strávil čas. Zostal však veniec osobnosti vtedajšej umeleckej bohémy, miestnej inteligencie a iných význačných ľudí, ktorých Oldenburgovci a Friesenhofovci okolo seba sústreďovali a všemožne podporovali. A toto ich úsilie a veľkodušnosť, ako aj umelecká činnosť všetkých spolu, pretvorili Brodzany na centrum kultúry Ponitria. Odstráňme závoj zabudnutia a zoznámme sa s ľuďmi, ktorým ležalo na duši aj blaho okolia. Tiež s dianím v samotných Brodzanoch a udalosťami v Podunajskej monarchii v toku storočí. Autorka v knihe spracovala profily 4 významných maliarov, 4 literátov, 4 hudobníkov, 4 lekárov, resp. liečiteľov a 4 kňazov, tiež 1 prútikárky a 1. nositeľky Nobelovej ceny za mier, Berthy v. Suttner, sú to všetko ľudia, ktorí sa stýkali s menovanými šľachtickými rodinami; podrobnejšie sa zaoberá s vybranými aspektami životov príslušníkov týchto šľachtických rodín.
Viac info

Vydavateľstvo: Judinyová Jana