EMDR

12.42 

Podrobný popis psychodinamického pozadia traumatizácií. Prehľad o oblasti porúch, ktoré sú traumatogénne. Praktické postupy pri jednotlivých fázach. Liečba pomocou EMDR.
Viac info

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo F