Európske rozprávky – European Fairy Tales

10.97 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Nádherne ilustrované rozprávky so samostatne ilustrovanými slovíčkami, určené pre deti, ktoré chcú spoznať rozprávky európskych krajín a zároveň sa chcú zdokonaliť v angličtine. Princ Bajaja (česká) – Prince Bayaya (Czech) O zlatej rybke (poľská) – The Golden Fish (Polish) Ako sa stal študent kráľom (maďarská) – How a Student Became a King (Hungarian) Odvážny kohútik (bulharská) – The Courageous Cockerel (Bulgarian) Kráľ Drozdia brada (nemecká) – King Thrushbeard (German) Víly (francúzska) – The Fairies (French) Ako sa lienka Rosita vydala za myšiaka Péreza (španielska) – How the Ladybird Rosita Married the Mouse Pérez (Spanish) Pastier svíň (dánska – Hans Christian Andersen) – The Swineherd (Danish – Hans Christian Andersen)
Viac info

Vydavateľstvo: Fortuna Libri