Evanjeliá

23.75 

Evanjeliá z gréčtiny preložil Ján Lajčiak. Rukopis prekladu s odbornými štúdiami Antona Baláža, Františka Ábela a Rastislava Stančeka, grafická úprava Peter Ďurík.
Viac info

Vydavateľstvo: Spolok Martina Rázusa