Fyzikálno-metalurgické pozadie vlastností zvarových spojov konštrukčných ocelí

16.15 

Fyzikálno-metalurgické pozadie vlastností zvarových spojov konštrukčných ocelí
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV