Hoj, zem drahá

12.35 Zbierka básní z rokov 1917 – 1919 s doslovom Miloša Kovačku, ilustrácie a grafická úprava Michal Hudák. Hoj, zem drahá, slovenská zem, Poľúbže sa s ránom, búšye srdcia utýrané, zore nad Kriváňom. Daromne noc hromom rvala, blesky bila v temä, Otrokmi sme boli dosiaľ, viacej nebudeme!
Viac info

Vydavateľstvo: Spolok Martina Rázusa