Hydrológia poľnohospodárskej krajiny

16.37 

Prehlbovanie a rozširovanie poznatkov o výskyte vody v určitej časti zemského povrchu neustále pokračuje, najmä v závislosti od intenzity ľudskej aktivity človeka v danom území.
Viac info

Vydavateľstvo: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre