…izmy – Ako rozumieť filmu

11.35 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

izmy — Ako rozumieť filmu — je ďalším obohatením obľúbenej edície ….izmy. Publikácia stručným a jasným spôsobom približuje dejiny filmu od iluzionizmu v počiatkoch nemého filmu cez kultizmus, minimalizmus, feminizmus až po súčasné najnovšie tren dy či najväčší hit – špeciálne efekty. Autor Ronald Bergan ponúka pri každom “izme” aj najvýznamnejších reprezentantov daného smeru v podobe kľúčových filmov, režisérov a hercov. Kniha je skvelý sprievodca svetom filmu pre nadšencov tohto druhu u menia, ale aj pre tých, ktorí sa chcú venovať filmu podrobnejšie.
Viac info

Vydavateľstvo: Slovart