Jazyk Stvoriteľa

11.31 

Obhajoba poctivého hľadania vedeckej pravdy a kresťanskej viery. “Francis Collins rozoberá vzťah vedy a náboženstva s rozumom a s úctou. Jeho kombinácia jasného vedeckého výkladu a osobnej reflexie je presiaknutá intelektuálnou aj duchovnou poctivosťou. Každý, kto sa pýta, ako môže byť viera zosúladená s vedeckým poznaním, každý, kto sa obáva, že moderná veda podrýva základy náboženstva, každý, kto sa chce zúčastniť na informovanej diskusii o kritických otázkach našej doby, by si mal túto knihu prečítať.” William D. Phillips fyzik, držiteľ Nobelovej ceny (1997) za objavy v oblasti laserového chladenia elementárnych častíc “Francis Collins a jeho kniha sú pre mňa príkladom, ako konzistentne veriť Biblii a byť zároveň skvelým vedcom. Spolu s ním sa divím nad zázrakom toho, ako Boh vytvoril zložitosť vesmíru aj života pomocou zdanlivo jednoduchých procesov a inštrukcií.” Daniel Nagaj slovenský vedec, doktorát z kvantovej fyziky obhájil na MIT Center for Theoretical Physics v Bostone “Napriek tomu, že Francis Collins je vedec a lekár na svetovej úrovni, racionalitu a poctivé vedecké uvažovanie nevníma v konflikte s morálkou či vierou. Naopak, intelektuálna poctivosť pre neho znamená ako systematické uvažovanie o ľudskom genóme, tak aj uvažovanie o hraniciach správnosti ľudského konania. V tejto knihe ponúka ojedinelú kombináciu, keď rovnocenne zastupuje záujmy vedeckého pokroku aj bioetiky. Upozorňuje na demagógiu , často typickú pre obe strany, a vyzýva na diskusiu založenú na racionálnom prístupe a vzájomnom rešpekte.” Lucia Krčméryová lekárka a bioetička, absolventka Kolégia Antona Neuwirtha a LF UK, medicínsku etiku a právo vyštudovala na King’s College Londonbhajoba
Viac info

Vydavateľstvo: Porta Libri