Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania

10.45 

I. JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA A TVORBA AKTUÁLNEHO TEXTU II. VÝBER VÝRAZU: ETIKA, ESTETIKA A LOGIKA TEXTU III. ÚSTNA A PÍSOMNÁ FORMA PREJAVU V MASMEDIÁLNEJ A RÉTORICKEJ KOMUNIKÁCII.
Viac info

Vydavateľstvo: Osveta