Komunikácia, tlmočenie, preklad

11.40 

Viete si predstaviť, aký chaos musel nastať v Babylone, keď stavitelia veže i všetci pomocníci hovorili rôznymi jazykmi a nikto nikomu nerozumel? Prečo si občas nerozumieme, aj keď hovoríme rovnakým jazykom? Táto knižka je o tom, ako komunikujeme slovom, gestom alebo činom a čo všetko ovplyvňuje vzájomné dorozumenie. V časti Komunikácia sa dočítate o zákonitostiach monolingválnej i bilingválnej komunikácie. Časť Tlmočenie: dejiny tlmočníckej činnosti tlmočnícke techniky typy a žánre tlmočenia úloha pamäte notácia tlmočnícke stratégie úskalia, ktoré na tlmočníka číhajú, keď ide s kožou na trh. translatologické školy Časť Preklad druhy a metódy prekladu kritériá prekladateľskej analýzy postupy pri preklade metafor, slovných hračiek, okrídlených výrazov, frazeologizmov a pod. pracovné nástroje prekladateľa: printové a elektronické slovníky, najnovšie počítačové translačné programy. Publikácia je určená začínajúcim, poloprofesionálnym i profesionálnym prekladateľom a tlmočníkom. Je písaná prístupným, zrozumiteľným štýlom, takže po nej môžu pokojne siahnuť aj tí, čo chcú preniknúť do tajov tohto zaujímavého povolania a nemajú ambície stať sa profesionálmi. Je to kniha pre všetkých, ktorí by sa chceli naučiť, ako zachrániť pomyselnú novodobú babylonskú vežu, t. j. ako prekonať jazykovú a kultúrnu bariéru a sprostredkovať medzijazykovú komunikáciu.
Viac info

Vydavateľstvo: Enigma