Kreativní ekonomika

12.72 

„Samotná publikácia musí prekonávať dve veľké prekážky, a to interdisciplínárny charakter a multipersonálny autorský kolektív. V tom je najväčšia sila i prednosť publikácie. Otvára nové možnosti pre hľadanie vzájomných súvislostí štyroch, minimálne v rámci študijných odboroch, oddelených predmetov, a to ekonomiky, práva, masmédií a informatiky, pričom akoby latentne (ale zároveň veľmi citeľne) tu pôsobí „piaty element“, a to umenie. V tomto je publikácia veľmi podnetná, inšpiratívna a originálna.“
Viac info

Vydavateľstvo: Eurokódex