Kriminalistika pre školy a prax

13.97 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

„Táto publikácia určite uľahčí štúdium predmetu „Kriminalistika“ na stredných školách a prípravu pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb na kvalifikačné skúšky. Vedomosti nadobudnuté štúdiom tejto publikácie iste pomôžu pri skvalitňovaní práce v segmente súkromnej bezpečnosti.“ Ing. Imrich Vaváček, prezident Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti „Je ideálnou učebnou pomôckou pre výuku študentov i pracovníkov SBS.“ Ing. Jozef Gandžala, bývalý riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku Je písaná prehľadne a zrozumiteľne, okrem študentov štúdia na stredných školách, ju môžu k získaniu alebo k rozšíreniu svojich vedomostí využiť aj pracovníci súkromných bezpečnostných služieb a záujemci z iných oblastí. Publikácia bola schválená ako učebnica predmetu „Kriminalistika“. Ing. Štefan Kurilla, zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku
Viac info

Vydavateľstvo: Epos