LAO C´ A PROCES VZNIKU

17.58 

V prvej časti predkladanej monografie sa sinologička Marina Čarnogurská venuje výskumu myšlienkového vývoja i štylistickým a textologickým premenám písomných záznamov Lao c´ových filozofických predstáv o základnej energii bytia Te a Jej Ceste Tao.
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV