Lexikón slovenských ekonómov

15.76 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

V úvodnej časti Náčrt vývoja ekonomického myslenia na Slovensku autor chronologicky uvádza osobnosti a udalosti, ktoré mali vplyv na ekonomiku a ekonomické myslenie. V 18. storočí sa na území Slovenska (v rámci Uhorska) rozvíjajú vzdelávacie inštitúcie a vznikajú ekonomicky zamerané knihy. Reformy v období osvietenstva boli zamerané na prekonávanie hospodárskej zaostalosti monarchie. Autor uvádza osobnosti a spolky, ktoré sa angažovali v rozvoji priemyselnej výroby, peňažníctve, poľnohospodárstve a vzdelávaní. Od 40-tych rokov 20. storočia sa vo väčšej miere rozvíjajú vzdelávacie a vedecké inštitúcie orientované na ekonómiu. Ekonomické myslenie bolo ovplyvňované svojou dobou. Do roku 1990 bol ekonomický výskum a vzdelávanie limitované centrálnym direktívnym riadením ekonomiky. Radikálna transformácia od roku 1990 v Československu, a následne v samostatnom Slovensku, viedla k privatizácii a k premene na trhovú ekonomiku. Ekonomický výskum sa v súčasnosti realizuje vo viacerých inštitúciách – na akademickej pôde a v ďalších organizáciách. Druhá časť Lexikón ekonómov Slovenska obsahuje heslá o 179 nežijúcich osobnostiach z nášho územia do 31. 10. 2014. Zahŕňa aj osoby, ktoré sa narodili na našom území a pôsobili v zahraničí. Hlavným kritériom výberu boli vydané diela ekonomického charakteru a zastávané národohospodárske funkcie. Ojedinelá publikácia predstavuje posledné encyklopedické dielo Borislava Petríka (*27. 1. 1952 – †16. 5. 2017).
Viac info

Vydavateľstvo: Ekonomický ústav SAV