Ľudské práva

27.47 

Publikácia poskytuje vybrané významné rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, kotré sa týkajú Slovenskej republiky a významné rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie týkajúce sa ľudských práv.Rozhodnutia sú systematicky usporiadané podľa jednotlivých práv zaručených Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V publikácii sú obsiahnuté tie časti rozhodnutí, v ktorých sa ESĽP zaoberal tým, či došlo k porušeniu konkrétneho ľudského práva alebo slobody.Obsahom knihy sú i prílohy – Dohovor o ochrane ľudských práva a základných slobôd a Charta základných práv Európskej únie.
Viac info

Vydavateľstvo: Euroiuris