M.R.Štefánik v myšlienkach a obrazoch

14.25 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Ján Fuska je profesionálne vedecký pracovník v oblasti moderných farmaceutických biotechnológií. Je autorom viacerých odborných kníh a niekolko sto publikácií v tomto odbore. Popri svojej profesionálnej práci v odbore prírodných vied publikoval hodne prác zameraných na morálno – etické problémy súcasnej spolocnosti. Takmer tridsat rokov sa zaoberá modernými dejinami Ceskoslovenskej republiky a Slovenskej republiky s dôrazom na osobnosti, ktoré sa podielali na vývoji dejín našich národov v súvislosti s udalostami v Európe. V tejto oblasti publikoval množstvo clánkov v rôznych casopisoch so zvláštnym zameraním na osobnost M. R. Štefánika i udalostami, ktoré sprevádzali vznik CSR. Jeho práce v tejto oblasti smerujú k poznaniu Štefánikovho vedeckého diela, ale tiež jeho mravného odkazu a k prehlbeniu národného uvedomenia najmä u mladej generácie na základe poznania jeho života a diela.
Viac info

Vydavateľstvo: Elán