Manuál antimikróbnej chemoterapie – Tabelárium

11.12 

Predhovor Predhovor k štvrtému vydaniu Skratky 1 Základné údaje o antibiotikách a chemoterapeutikách 1.1 Rozdelenie antibiotík a chemoterapeutík podľa chemickej príbuznosti 1.2 Rozdelenie antibiotík podľa mechanizmu účinku 1.3 Etiopatogenetická liečba antibiotikami podľa pôvodcov ochorení 1.4 Antibiotikoterapia niektorých infekcií u dospelých 1.5 Antibiotikoterapia častých infekcií u detí 2 Dávkovanie a dôležité farmakologické vlastnosti antibiotík 2.1 Spektrum účinnosti antibiotík a ich dávkovanie u dospelých a väčších detí 2.2 Dávkovanie antibiotík a chemoterapeutík dojčatám a starším deťom 2.3 Dávkovanie antibiotík novorodencom a predčasne narodeným deťom 2.4 Antibiotiká a chemoterapeutiká počas gravidity a laktácie 2.5 Prenikanie antibiotík do tkanív, orgánov a telových dutín 2.6 Najčastejšie nežiaduce účinky a kontraindikácie antibiotík 2.7 Výber alternatívnych antibiotík pri alergii pacienta na penicilíny pri bežných infekciách 3 Vlastnosti antibiotík a chemoterapeutík spektrum účinnosti, indikácie, kontraindikácie, dávkovanie Klasické penicilíny Aminopenicilíny Karboxypenicilíny Ureidopenicilíny Oxazolylpenicilíny Cefalosporíny Karbapenémy Aminoglykozidy 1. generácie Aminoglykozidy 2., 3. a 4. generácie Kotrimoxazol Sulfónamidy Tetracyklíny Chloramfenikol, tiamfenikol Makrolidy Linkomycíny Kolistín Nitrofurány Nové chinolóny Glykopeptidy Streptogramíny, ketolidy, oxazolidinóny a everninomycíny 4 Antituberkulotiká a chemoterapia tuberkulózy 4.1 Liečba novozistenej tuberkulózy 5 Antimykotiká 5.1 Rozdelenie antimykotík podľa chemickej príbuznosti 5.2 Rozdelenie antimykotík podľa mechanizmu účinku 5.3 Etiologická účinnosť antibiotík na najčastejšie mykotické agensy 5.4 Antimykotiká počas gravidity a laktácie 5.5 Prenikanie antimykotík do tkanív, orgánov a telových dutín 5.6 Antimykotiká podľa pôvodcov ochorení a ich dávkovanie 5.7 Nežiaduce účinky antimykotík, poznámky 6 Antivírusové chemoterapeutiká 6.1 Prehľad terapie protivírusovými liekmi 7 Antiparazitiká a antimalariká 7.1 Prehľad terapie antiparazitikami a antimalarikami 8 Antibiotická liečba v rôznych situáciách 8.1 Zásady antibiotikoterapie najčastejších ochorení v ambulanciách primárnej starostlivosti 8.2 Zásady antibiotikoterapie v nemocnici 8.3 Antibiotická prevencia a liečba infekčnej endokarditídy 8.4 Liečba infekcie vyvolanej HIV/AIDS 8.5 Očkovanie pred cestovaním do tropic­kých, subtropických a rozvojových krajín 8.6 Kauzálna liečba hnisavých neuroinfekcií 8.7 Antibiotická liečba infekčných hnačiek 8.8 Antibiotická terapia neutropenických pacientov s febrilitami nejasnej etiológie 8.9 Antibiotická liečba osteomyelitídy, infekcií šliach a mäkkých tkanív 8.10 Antibiotiká v gravidite 8.11 Dávkovanie antibiotík pri zníženej funkcii obličiek a počas dialýzy 8.12 Modifikátory biologickej odpovede 8.13 Anafylaktický a anafylaktoidný šok a ich terapia 8.14 Antibiotiká v chirurgii 8.15 Liečba helikobakterovej gastritídy 9 Vzájomné interakcie a nežiaduce účinky antiinfekčných liekov 9.1 Vzájomné interakcie antiinfekčných liekov 9.2 Nežiaduce účinky antibiotík
Viac info

Vydavateľstvo: Herba