Maturita z umenia, kultúry a dejín umenia

11.31 


Kategórie: , ,
Vydavateľstvo:

Príručka je určená pre študentov, ktorí sa chystajú maturovať z predmetov Umenie a kultúra, či Dejiny umenia. Plne zodpovedá cieľovým požiadavkám novej maturitnej skúšky a poslúži aj na prípravu na prijímacie skúšky na vysokú školu.
Viac info

Vydavateľstvo: Ikar