Mechanika tkanív

12.22 

Monografia opisuje mechanické správanie tkaniva, zaoberá sa stanovením samotného zaťaženia daného tkaniva, venuje sa kombinovanej metóde na stanovenie mechanických vlastností tkanív, ktorá je kombináciou experimentálnych metód in vivo, prípadne in vitro a simulačných numerických metód. Z experimentálnych metód sú to optické metódy, akcelerometria, sonografia a videografia. Zo simulačných metód je to metóda konečných prvkov. Publikácia je určená hlavne študentom Strojníckej fakulty pre študijný program Aplikovaná mechanika a mechatronika.
Viac info

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo STU