Mestský hrad v Banskej Bystrici

11.40 

Banská Bystrica,metropola stredného Slovenska patrila v minulosti k najbohatším banským mestám Uhorska.Dnes sa radí k mestám s mimoriadnymi kultúrnymi a historickými pamiatkami, medzi ktorými vyniká národná kultúrna pamiatka-mestský hrad.V minulosti v ňom sídlili vysokí úradníci na čele s richtárom a zástupom cirkvi. Tu boli uložené najcennejšie poklady mesta. Metské hrady vznikli v stredoslovenských banských mestách a do súčasnosti sa okrem Ban.Bystrice zachovali v Kremnici a Banskej Štiavnici.
Viac info

Vydavateľstvo: Dali BB