Metódy a techniky génových manipulácií

13.06 

Učebnica je venovaná základným technikám aplikovaným pri príprave, analýze a selekcii genetický modifikovaných mikroorganizmov, rastlín a živočíchov.
Viac info

Vydavateľstvo: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre