Mobilné pracovné stroje

13.45 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Učebnica obsahuje teoretické poznatky z oblasti teórie navrhovania a konštrukcie mechanizmov ako základných modulov vytvárajúcich platformy mobilných pracovných strojov, ktoré predstavujú veľmi širokú druhovú skladbu mechanizácie používanej pri manipulácii v stavebníctve. Učebnica nadväzuje na úvodnú publikáciu Mobilné pracovné stroje – teória a metódy projektovania a je určená študentom inžinierskeho a doktorandského štúdia na technických univerzitách zaoberajúcich sa odbornou problematikou mobilných pracovných strojov, najmä v rámci študijného odboru “Dopravné stroje a zariadenia a študijného programu Stroje pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo a tiež pre technickú verejnosť v oblasti vývoja, výroby, predaja a prevádzky mobilných pracovných strojov. Učebnica obsahuje teoretické poznatky z oblasti fyzikálno-mechanických vlastností zemín a hornín, ich rozpojovania a teoretických základov terramechaniky a tiež teoretické a legislatívne východiská platné pri navrhovaní a konštruovaní základných modulov, z ktorých pozostávajú flexibilné zostavy typových rád zemných a cestných strojov.
Viac info

Vydavateľstvo: STU