Naša Zem pevná a premenlivá

12.26 

Významný vedec a pedagóg v geofyzike, Doc. RNDr. Milan Hvožďara, DrSc.( 1942 – 2012 ), rodák zo Starej Turej. Ako vedec sa zameral na riešenie matematických problémov pre geoelektromagnetické polia v nehomogénnych prostrediach modelujúcich vodivostné nehomogenity v Zemi. Je medzinárodne uznávaným autorom originálnych riešení metódou hraničných integrálnych rovníc s Greenovými jadrami v tvare nekonečných radov. Zostavil náročné počítačové programy, ktoré sa využívajú aj v zahraničí. Publikoval vyše 115 prác v domácich i zahraničných časopisoch, väčšinou ako samostatný autor. Bol členom viacerých redakčných rád vedeckých časopisov. Za svoju činnosť bol ocenený Striebornou čestnou plaketou Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách ( 1992 ). Čitateľ v predkladanej knihe nájde základné poznatky o fyzikálnych vlastnostiach a procesoch našej planéty. Autor sa zameral predovšetkým na výklad fyziky pevných častí Zeme a jej magnetizmu, ktoré sú predmetom skúmania súčasnej geofyziky, pričom poukazuje aj na ich premenlivosť v čase i v priestore. Zhrnuté sú iba najdôležitejšie poznatky o v plyvoch atmosféry a hydrosféry na pevnú Zem.
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV