Nebezpečné látky v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti

14.25 

Učebnica poskytuje poznatky o vlastnostiach nebezpečných látok, ich charakteristike, toxicite, základných prvkoch označovania, olegislatíve, bezpečnej preprave nebezpečných látok atď.
Viac info

Vydavateľstvo: Technická univerzita Zvolen