Nemoc léčí

10.36 

Autor systematicky a empaticky zároveň tvorí koncept nového prístupu, ktorý je načase zaujať k medicíne, liečbe a prevencii chorôb. Navrhuje preň názov “životná medicína” a “životný doktoring” a na príkladoch názorne ukazuje, v čom by mal tento nový prístup spočívať. Zároveň analyzuje rozdiely medzi týmto novým konceptom a tradičnou západnou medicínou, ale aj medicínou alternatívnou (či rôznymi liečiteľskými metódami). Hlavná idea spočíva v tom, že chorobu treba chápať ako posolstvo, ktoré sa nám snaží povedať niečo dôležité o tom, ako žijeme a kde sa práve nachádzame na svojej životnej ceste. Takýmto posolstvám sa samozrejme treba naučiť rozumieť, aby nám dávali zmysel a plnili svoj účel. V tomto zmysle je úloha bežného doktora či lekára, ktorého v prípade zdravotných problémov navštívime, nesmierne dôležitá. Doktor nám totiž môže buď pomôcť porozumieť svojráznej reči choroby, alebo ju tiež môže umlčať necelistvým, čisto telesným, mechanickým prístupom a riešením! Táto kniha je preto veľmi dôležitá pre každého, kto pôsobí v oblasti medicíny; avšak aj pre nás ostatných, aby sme sa naučili lepšie a svojprávnejšie chápať, čo sa s nami naozaj deje, keď sme chorí.
Viac info

Vydavateľstvo: Eugenika