Nová maturita z angličtiny Úroveň C

13.53 … ďalšia séria testových úloh na prípravu na maturitnú skúšku a na zlepšenie jazykovej kompetencie, … autentické texty s otázkami a úlohami na rozšírenie slovnej zásoby potrebnej na bežnú komunikáciu, … samostatná časť s ukážkami úloh na ústnu maturitnú skúšku na získanie predstavy, čo možno v rámci ústnej skúšky očakávať, … obsahuje 2 CD
Viac info

Vydavateľstvo: Aktuell