Nová maturita z angličtiny Vyššia úroveň B2

14.16 … náročnejšia vyššia úroveň B2 by mala zodpovedať úrovni ovládania anglického jazyka požadovanej na Prvom kambridžskom certifikáte, … autentické texty slúžia na rozšírenie náročnejšej slovnej zásoby, gramatických štruktúr a osvojenie si jazyka na relatívne vysokej úrovni, … ukážky slohových prác na získanie predstavy, ako možno zadanú tému spracovať, a na podnietenie vlastnej tvorivosti
Viac info

Vydavateľstvo: Aktuell