Ochrana osobných údajov

25.65 

Učebnica predstavuje komplexné spracovanie problematiky ochrany osobných údajov. Dielo je vhodné jednak pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odbornú verejnosť, a jednak aj pre širokú verejnosť. Z recenzného posudku Mgr. Rastislava Munka, PhD. Autor dopĺňa výklad o praktické príklady, grafické znázornenia postupov a judikatúru… Posudzovaná učebnica spracúva mimoriadne náročnú a často interdisciplinárnu problematiku, ale tiež problematiku, s ktorou sa v praxi stretávajú nielen právni odborníci či právni teoretici, ale aj široká verejnosť. Preto z hľadiska subjektov, ktorým je učebnica určená, možno konštatovať, že je určená primárne pre študentov práva, ale môže byť vhodnou literatúrou aj pre laickú verejnosť, resp. pre právnych odborníkov, ktorí sa len zoznamujú s problematikou ochrany osobných údajov. Z recenzného posudku JUDr. Jozefa Andraška, PhD.
Viac info

Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka