Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení

32.29 

Osme upravené vydanie učebnej pomôcky pre elektrotechnikov je vypracované podľa platnej legislatívy a technických noriem a je odporúčaná pre pracovníkov s odborným elektrotechnickým vzdelaním v rozsahu odpovedajúcom ich odbornej spôsobilosti na činnosť na elektrotechnických inštaláciách/zariadeniach, pre začínajúcich projektantov elektrických inštalácií/zariadení, revíznych technikov vyhradených technických zariadení a študentov stredných a vysokých škôl. Učebná pomôcka vychádza z poznatkov a skúseností elektrotechnikov a revíznych technikov.
Viac info

Vydavateľstvo: SES – Liptovský Mikuláš