Pavučiny osudov

13.59 Život jedincov je pretkaný veselými, ale aj smutnými príbehmi, ktoré nie vždy končia šťastne. Autor sa snažil, tak ako v predchádzajúcich jeho knihách, vo svojich poviedkach vykresliť ľudské osudy v podobe pletencov zložitých a nepredvídateľných situácií žien a mužov, ktoré v opisovaných životných situáciách podfarbil svojským nenásilným humorom, ktorý je v našej literatúre zriedkavý.
Viac info

Vydavateľstvo: EDU7es, s.r.o.