Performancia: teórie praktiky rituály

15.20 

Dielo renomovaného teatrológa, profesora Richarda Schechnera, patrí k základným pilierom svetovej umenovednej literatúry. Na Slovensku vychádza prvýkrát a je – popri Dejinách divadelných teórií Marvina Carlsona, Dejinách drámy Eriky Fischer–Lichte a Lehmanovom Postdramatickom divadle – jednou z najvýznamnejších zahraničných teatrologických publikácii na našom knižnom trhu, ktoré vydal Divadelný ústav Bratislava. Schechner je označovaný ako objaviteľ a tvorca novej akademickej disciplíny – performatívne štúdiá či radikálny pokračovateľ tradície slávnych divadelných pedagógov a tvorcov od Stanislavského cez Brechta až ku Grotowskému. Výber z esejí, ktorých poradie určil pre slovenské vydanie samotný autor, patrí k dlho očakávaným edičným počinom na našom knižnom trhu. Úvod Poslednji metafizički dendi napísala Alexandra Jovićević, pokračovateľka Schechnerovej teórie, ktorá prednáša na univerzite La Sapienza v Ríme odbor performing arts. Zo srbského originálu preložila Vladislava Fekete.
Viac info

Vydavateľstvo: Divadelný ústav