Podnikáme úspešne – bez chýb, pokút a penále

10.93 

Praktická pomôcka ponúka prehľad najdôležitejších pravidiel týkajúcich sa živnostenského podnikania a podnikania v obchodných spoločnostiach a družstve. To, aké pravidlá musí podnikateľ pri svojej činnosti dodržiavať a akými predpismi sa má riadiť, prináša nová publikácia z vydavateľstva PORADCA. Okrem pravidiel podnikania od vzniku až po zánik podnikateľského subjektu, prinášame aj pravidlá ochrany osobných údajov a postupy verejného obstarávania. Obsah: – Živnostenské podnikanie – Ochrana osobných údajov – Verejné obstarávanie – Daňové a nedaňové výdavky – Obchodné podnikanie.
Viac info

Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.